Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Kontrole - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (art.19), uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane dotyczące w szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu zabronionego przez ustawę.