Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Koordynator do spraw dostępności - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

 

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kole

Joanna Konarska

tel. 63 272 24 20

e-mail: dostepnosc@piwkolo.info.

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kole bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
  5. sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

  • pdf Zarządzenie.pdf - Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.