Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Plan finansowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole

na realizację zadań jednostki na dzień 10 maja 2019 r. dysponuje środkami w wysokości

3 924 200,00 PLN 

z czego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

  • rozdział 01022 - zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego –268 000,00 PLN,
  • rozdział 01034 - powiatowe inspektoraty weterynarii –3 656 200,00 PLN.