Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Plan finansowy - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Plan finansowy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole na realizacje zadań jednostki na dzień 29-04-2024 r.

posiada plan finansowy w wysokości – 6 621 400,-

z czego:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

 • rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 316 400,-
 • rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii – 6 305 000,-

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole na realizacje zadań jednostki na dzień 09-05-2023 r.

posiada plan finansowy w wysokości – 6 065 912,-

z czego:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

 • rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt – 374 000,-
 • rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii – 5 691 912,-

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole na realizacje zadań jednostki na dzień 31-05-2022 r.

dysponuje środkami w wysokości –  5 049 000,- 

z czego:


Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

 • rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt –

243 000,-

 • rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii – 4 806 000,-

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole na realizacje zadań jednostki na dzień 05-05-2021 r. dysponuje środkami w wysokości:

4 498 200,00 PLN

z czego:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

 • rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt – 352 100,00
 • rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii – 4 146 100,00

 

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole na realizacje zadań jednostki na dzień 07-05-2020 r. dysponuje środkami w wysokości

6 786 423,00 PLN 

z czego:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

 • rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt – 2 451 641,00
 • rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii – 4 334 782,00

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole na realizację zadań jednostki na dzień 10 maja 2019 r. dysponuje środkami w wysokości

3 924 200,00 PLN 

z czego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

 • rozdział 01022 - zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego –268 000,00 PLN,
 • rozdział 01034 - powiatowe inspektoraty weterynarii –3 656 200,00 PLN.