Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole - Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Lp. 

Stanowisko Imię i Nazwisko
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Radosław Namyślak
2. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka
Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
3. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu lek. wet. Aleksandra Widełka
4.
Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Malwina Rawicka
5. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Aleksandra Kaczmarkowska
6. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Stanisław Przybylski
7. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Anna Ludwicka
8. Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Paulina Wiśniewska
9. Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności Magdalena Świderska
10. Inspektor ds. pasz i utylizacji Izabela Wróblewska
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
11. Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu lek. wet. Dominika Bender
12. Starszy Kontroler Weterynaryjny Tomasz Bartłomiejczak
13. Kontroler Weterynaryjny Tomasz Lewandowski
 14.  Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Klaudia Mielcarek
15. Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Anita Jarych
Zespół ds. finansowo-księgowych
16. Główny Księgowy  - Kierownik zespołu Anna Supeł
17. Inspektor ds. finansowo - księgowych Karina Sobczak
18. Inspektor ds. finansowo - księgowych Marta Bartosik
Zespół ds. administracyjnych
19. Starszy Inspektor ds. administracyjnych  - Kierownik zespołu Joanna Konarska
20. Starszy Inspektor ds. administracyjnych Dorota Wróblewska
21. Informatyk Tomasz Kubacki
22. Konserwator Michał Mrówczyński
23. Konserwator Anna Sowińska