Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna

Lp. 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Radosław Namyślak

2.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka

Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

3.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu

lek. wet. Aleksandra Widełka

4.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Malwina Rawicka

5.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Aleksandra Kaczmarkowska

6.

Starszy inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Malwina Łuczak

7.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Stanisław Przybylski

8.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

Anna Ludwicka

9.

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

Paulina Wiśniewska

10.

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Łukasz Chruściński

11.

Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności

Magdalena Świderska

12.

Inspektor ds. pasz i utylizacji

Izabela Wróblewska

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

13.

Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu

lek. wet. Dominika Bender

14.

Starszy Kontroler Weterynaryjny

Tomasz Bartłomiejczak

15.

Kontroler Weterynaryjny

Tomasz Lewandowski

 16. 

Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Klaudia Mielcarek

17.

Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Anita Jarych

18.

Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Aleksandra Bandos

19.

Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Marcin Jaśkiewicz

Zespół ds. finansowo-księgowych

20.

Główny Księgowy  - Kierownik zespołu

Anna Supeł

21.

Inspektor ds. finansowo - księgowych

Karina Sobczak

22.

Inspektor ds. finansowo - księgowych

Marta Bartosik

Zespół ds. administracyjnych

23.

Główny specjalista ds administracyjnych, kadr i płac  - Kierownik zespołu

Joanna Konarska

24.

Starszy Inspektor ds. administracyjnych

Dorota Wróblewska

25.

Informatyk

Tomasz Kubacki

26.

Konserwator

Krzysztof Olejniczak

27.

Konserwator

Anna Sowińska