Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna

Lp. 

Stanowisko Imię i Nazwisko
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Radosław Namyślak
2. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka
Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
3. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu lek. wet. Aleksandra Widełka
4.
Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Malwina Rawicka
5. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Aleksandra Kaczmarkowska
6. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Stanisław Przybylski
7. Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Anna Ludwicka
8. Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Paulina Wiśniewska
9. Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności Magdalena Świderska
10. Inspektor ds. pasz i utylizacji Izabela Wróblewska
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
11. Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu lek. wet. Dominika Bender
12. Starszy Kontroler Weterynaryjny Tomasz Bartłomiejczak
13. Kontroler Weterynaryjny Tomasz Lewandowski
 14.  Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Klaudia Mielcarek
15. Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Anita Jarych
16. Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Aleksandra Bandos
17. Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Marcin Jaśkiewicz
Zespół ds. finansowo-księgowych
18. Główny Księgowy  - Kierownik zespołu Anna Supeł
19. Inspektor ds. finansowo - księgowych Karina Sobczak
20. Inspektor ds. finansowo - księgowych Marta Bartosik
Zespół ds. administracyjnych
21. Starszy Inspektor ds. administracyjnych  - Kierownik zespołu Joanna Konarska
22. Starszy Inspektor ds. administracyjnych Dorota Wróblewska
23. Informatyk Tomasz Kubacki
24. Konserwator Krzysztof Olejniczak
25. Konserwator Anna Sowińska