Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna

Lp.  Stanowisko Imię i Nazwisko
1.  Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Radosław Namyślak
2.  Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka
Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności
3.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu lek. wet. Aleksandra Widełka
4.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Grażyna Pawlak
5.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Anna Ludwicka
6.  Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Anita Jarych
7.  Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności Paulina Wiśniewska
8.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Malwina Rawicka
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
9.  Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu lek. wet. Dominika Bender
10.  Starszy Kontroler Weterynaryjny Tomasz Bartłomiejczak
11.  Starszy Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt Magdalena Świderska
 12.  Kontroler Weterynaryjny Tomasz Lewandowski
Zespół ds. spraw pasz i utylizacji
13.   Inspektor ds. pasz i utylizacji - Kierownik zespołu  
Zespół ds. finansowo-księgowych
14.  Główny Księgowy  - Kierownik zespołu Anna Supeł
15.  Inspektor ds. finansowo - księgowych Karina Sobczak
16.  Inspektor ds. finansowo - księgowych Marta Bartosik
Zespół ds. administracyjnych
17.  Starszy Inspektor ds. administracyjnych  - Kierownik zespołu Joanna Konarska
18.  Starszy Inspektor ds. administracyjnych Dorota Wróblewska
19.  Informatyk Tomasz Kubacki
20.  Konserwator Michał Mrówczyński
21.  Konserwator Anna Sowińska