Opis: iwv
Nr 3009


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

     ul. Bogumiła 65  
 62-600  Koło

Opis: C:\strona zmiana serwera\jpg\logo.jpg

   tel. (063) 272 24 20   
fax. (063) 261 65 57
 kolo.piw@wetgiw.gov.pl

Opis: C:\strona zmiana serwera\jpg\bip.gif
Biuletyn Informacji
Publicznej

Opis: C:\strona zmiana serwera\jpg\krowa.jpg

Strona główna

Wspólne działania Policji i Weterynarii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, w najbliższym czasie na terenie powiatu kolskiego odbędą się wspólne działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wspólna akcja będzie ukierunkowane na ujawnianie oraz represjonowanie wszelkie nieprawidłowości związanych z łamaniem przepisów dotyczących trzymania zwierząt.

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczących niewłaściwego trzymania zwierząt w gospodarstwach domowych oraz biegających na wolności „bezpańskich” psów Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Wiesław Grzegorczyk wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kole Panem Radosławem Namyślakiem postanowili zorganizować wspólne działania w celu wyeliminowania tego zjawiska. Partole wymienionych instytucji w skład, których wchodzić będzie policjant i lekarz weterynarii stanowczo reagować będą na wszystkie ujawnione nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń w tym zakresie.

Podczas wspólnych działań będzie zwracana szczególna uwaga m.in. czy właściciele psów posiadają stosowne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, czy zwierzęta trzymane są w godnych warunkach bytowych lub gdzie pojawiają się bezpańskie psy.

W przypadku większej ilości nieprawidłowości wykrytych podczas wspólnych patroli Policji i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole działania będą powtarzane w następnych miesiącach.

Jeżeli znane są Państwu miejsca, w którym łamane są przepisy o ochronie zwierząt lub pojawiają się psy nie posiadające właściciela prosimy informować o takim zjawisku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole, a w przypadku, gdy zwierzęta zagrażają życiu i zdrowiu osób natychmiast należy powiadomić Policję dzwoniąc na nr alarmowy 997.

 

Afrykański pomór świńimage003.png

image004.png

Opis: C:\strona zmiana serwera\przyciski_top.gif
Opis: asf2014.png

Opis: z_skrzynka.jpg

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004

Opis: C:\strona zmiana serwera\jpg\LAB.jpg

Opis: C:\strona zmiana serwera\jpg\swistak.jpg

Opis: C:\strona zmiana serwera\jpg\LISY.jpg