Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Strona główna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Szkic budynku Powiatowej inspekcji Weterynarii w Kole
Szkic budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

Czas pracy urzędu :  - od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
ul. Bogumiła 65, 62-600  Koło Tel. (063) 272 24 20, fax. (063) 261 65 57
e-mail:  piwkolo@wiw.poznan.pl / e-mail:  sekretariat@piwkolo.info

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową,  zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole wspólnie z pracownikami organizuje zbiórkę artykułów dla Ukrainy


Zbiórka trwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kole ul. Bogumiła 65 w godzinach pracy urzędu tj. 7:00-15:00

Historia zmian

 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:34 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Strona : "Rejestr zmian" stworzono dnia: 2019-08-19 14:33 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Strona : "Dane kontaktowe" stworzono dnia: 2019-08-19 14:31 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Konferencja szkoleniowa "PLAN HIGIENY ZAKŁADU MIĘSNEGO" - 21 czerwca 2018r" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:30 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ A S F - Z A G R O Ż E N I A I P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:30 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "NIE WYRZUCAJ ŻYWNOŚCI DO ŚRODOWISKA!" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:30 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Praktyczne wskazówki w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" stworzono dnia: 2019-08-19 14:28 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia)" stworzono dnia: 2019-08-19 14:24 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ A S F - Z A G R O Ż E N I A I P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:22 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ A S F - Z A G R O Ż E N I A I P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E" stworzono dnia: 2019-08-19 14:22 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "NIE WYRZUCAJ ŻYWNOŚCI DO ŚRODOWISKA!" stworzono dnia: 2019-08-19 14:21 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Konferencja szkoleniowa "PLAN HIGIENY ZAKŁADU MIĘSNEGO" - 21 czerwca 2018r" stworzono dnia: 2019-08-19 14:19 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Informacje (Informacje przeniesione z poprzedniej strony BIP)" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:19 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Informacje" stworzono dnia: 2019-08-19 14:18 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI" stworzono dnia: 2019-08-19 14:18 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:17 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:16 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:16 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:15 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej" zmieniono dnia: 2019-08-19 14:11 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Ćwiczenia w Grabinie Wielkiej" stworzono dnia: 2019-08-19 14:11 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Dni wolne od pracy" stworzono dnia: 2019-08-19 14:07 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Policjanci wspólnie z lekarzami weterynarii kontrolują gospodarstwa" stworzono dnia: 2019-08-19 14:06 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Wolny wybieg a grypa ptaków" stworzono dnia: 2019-08-19 14:05 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW" stworzono dnia: 2019-08-19 14:04 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : " Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy" stworzono dnia: 2019-08-19 13:59 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Główny Lekarz Weterynarii informuje .... (treść przeniesiona ze poprzedniej strony BIP)" stworzono dnia: 2019-08-19 13:57 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Lista osób wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia i badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu" stworzono dnia: 2019-08-19 13:56 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "27 maja 2016 dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej." stworzono dnia: 2019-08-19 13:55 przez: piwkolo@nowybip.pl
 • Artykuł : "Afrykański pomór świń" stworzono dnia: 2019-08-19 13:54 przez: piwkolo@nowybip.pl