Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Nabór na stanowiska Arch. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 129650)

Wynik naboru:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 124335)

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik naboru:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wyniki naboru:

 

Inspektor

Do spraw: finansowo - księgowych

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 121772)

Wynik naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik naboru:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 120420)

Wynik naboru:

Radca prawny

w zespole do spraw administracyjnych

Wyniki naboru:


Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 122683)

Wyniki naboru:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 123507)

Wyniki naboru:

Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 128302)
Wynik naboru:

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 127421)
Wynik naboru:

Inspektor

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Księgowy

W zespole do spraw finansowo-księgowych
(nr ogłoszenia 121141)

Wynik naboru:

 

Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wyniki naboru:

 

Radca prawny
stanowisko samodzielne
(nr ogłoszenia 126565)
Wynik naboru:

Inspektor

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wyniki naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Inspektor

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności
(nr ogłoszenia 119179)

Wynik naboru:

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Wynik Naboru

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności

Wynik Naboru