Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna

Lp. 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Radosław Namyślak

2.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka

Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

3.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu

lek. wet. Aleksandra Widełka

4.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Malwina Rawicka

5.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Aleksandra Kaczmarkowska

6.

Starszy inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Malwina Łuczak

7.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

Anna Ludwicka

8.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

Paulina Wiśniewska

9.

Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Łukasz Chruściński

10.

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności

Magdalena Świderska

11.

Główny specjalista do spraw pasz i utylizacji

Izabela Wróblewska

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

12.

Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu

lek. wet. Dominika Bender

13.

Główny specjalista do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Tomasz Bartłomiejczak

14.

Starszy kontroler weterynaryjny

Tomasz Lewandowski

 15. 

Starszy kontroler weterynaryjny

Klaudia Mielcarek

16.

Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Anita Jarych

17.

Starszy kontroler weterynaryjny

Aleksandra Bandos

Zespół ds. finansowo-księgowych

18.

Główny Księgowy  - Kierownik zespołu

Anna Supeł

19.

Główny specjalista do spraw finansowo-księgowych

Karina Sobczak

20.

Główny specjalista do spraw finansowo-księgowych

Marta Bartosik

Zespół ds. administracyjnych

21.

Główny specjalista ds administracyjnych, kadr i płac  - Kierownik zespołu

Joanna Konarska

22.

Starszy Inspektor ds. administracyjnych

Dorota Wróblewska

23.

Informatyk

Tomasz Kubacki

24.

Radca Prawny

Witold Nowak

25.

Konserwator

Krzysztof Olejniczak

26

Konserwator

Natalia Olejniczak