Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna

Lp. 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Radosław Namyślak

2.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka

Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

3.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu

lek. wet. Aleksandra Widełka

4.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Malwina Rawicka

5.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Aleksandra Kaczmarkowska

6.

Starszy inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Malwina Łuczak

7.

Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

Anna Ludwicka

8.

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

Paulina Wiśniewska

9.

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Łukasz Chruściński

10.

Starszy kontroler weterynaryjny

Magdalena Świderska

11.

Starszy kontroler weterynaryjny

Izabela Wróblewska

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

12.

Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu

lek. wet. Dominika Bender

13.

Starszy Kontroler Weterynaryjny

Tomasz Bartłomiejczak

14.

Starszy kontroler weterynaryjny

Tomasz Lewandowski

 15. 

Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Klaudia Mielcarek

16.

Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Anita Jarych

17.

Inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Aleksandra Bandos

Zespół ds. finansowo-księgowych

18.

Główny Księgowy  - Kierownik zespołu

Anna Supeł

19.

Starszy księgowy

Karina Sobczak

20.

Starszy księgowy

Marta Bartosik

Zespół ds. administracyjnych

21.

Główny specjalista ds administracyjnych, kadr i płac  - Kierownik zespołu

Joanna Konarska

22.

Starszy Inspektor ds. administracyjnych

Dorota Wróblewska

23.

Informatyk

Tomasz Kubacki

24.

Radca Prawny

Witold Nowak

   

25.

Konserwator

Krzysztof Olejniczak

26

Konserwator

Natalia Olejniczak