Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole - Struktura organizacyjna

Imię i nazwisko
1.  Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Radosław Namyślak
2.  Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka
Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności
3.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu lek. wet. Aleksandra Widełka
4.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Grażyna Pawlak
5.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż. Anna Ludwicka
6.  Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności inż. Anita Jarych
7.  Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż Paulina Wiśniewska
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
8.  Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu lek. wet. Dominika Bender
9.  Starszy Kontroler Weterynaryjny mgr Tomasz Bartłomiejczak
10.  Starszy Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt mgr Magdalena Świderska
  11.  Kontroler Weterynaryjny tech. wet. Tomasz Lewandowski
Zespół ds. spraw pasz i utylizacji
12.   Inspektor wet. ds. pasz i utylizacji - Kierownik zespołu lek. wet. Malwina Rawicka
Zespół ds. finansowo-księgowych
13.  Główny Księgowy  - Kierownik zespołu mgr Anna Supeł
14.  Inspektor ds. finansowo - księgowych mgr Karina Sobczak
Zespół ds. administracyjnych
15.  Starszy Inspektor ds. administracyjnych  - Kierownik zespołu mgr Joanna Konarska
16.  Starszy Inspektor ds. administracyjnych Dorota Wróblewska
17.  Informatyk inż. Zbigniew Jarecki
18.  Konserwator Michał Mrówczyński
19.  Konserwator Anna Sowińska