Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Strona główna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Szkic budynku Powiatowej inspekcji Weterynarii w Kole
Szkic budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

Czas pracy urzędu :  - od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
ul. Bogumiła 65, 62-600  Koło Tel. (063) 272 24 20, fax. (063) 261 65 57
e-mail:  piwkolo@wiw.poznan.pl / e-mail:  sekretariat@piwkolo.info

 

 

Polska wieś to przyszłość - Plakat

ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

  • pdf CELEX_52022XC0916(01)_PL_TXT.pdf - Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową,  zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Przypomnienie hasła


lub Anuluj