Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Strona główna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Szkic budynku Powiatowej inspekcji Weterynarii w Kole
Szkic budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole

Czas pracy urzędu :  - od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
ul. Bogumiła 65, 62-600  Koło Tel. (063) 272 24 20, fax. (063) 261 65 57
e-mail:  piwkolo@wiw.poznan.pl / e-mail:  sekretariat@piwkolo.info

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową,  zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole wspólnie z pracownikami organizuje zbiórkę artykułów dla Ukrainy


Zbiórka trwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kole ul. Bogumiła 65 w godzinach pracy urzędu tj. 7:00-15:00