Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Ogłoszenia o zbędnych lub zużytych składnikach majątku - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Ogłoszenia o zbędnych lub zużytych składowych majątku

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole AD.2613.2.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia Archiwalne

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole AD.2613.1.2024.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii AD.2110.1.2023