Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Ogłoszenia o zbędnych lub zużytych składnikach majątku - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Ogłoszenia o zbędnych lub zużytych składowych majątku

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii AD.2110.1.2023